…Για σχεδόν τρεις δεκαετίες, ο Γιώργος Νταλάρας είναι ο πρέσβης της Ελληνικής Μουσικής σε όλο τον κόσμο… η μουσική του εκφράζει την αλήθεια και την αυθεντικότητα της μουσικής της χώρας του.  Αυτό δεν χρειάζεται μετάφραση.