Ετικέτες Η ανάρτηση συνδέθηκε με την ετικέτα "Billboard"

Billboard

0 4616

Στις 27 Ιουνίου του 1992 το Στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου γεμίζει για πρώτη φορά τόσο ασφυκτικά για μια συναυλία ελληνικής μουσικής, εvώ τo Brendan Byrne Arena (Meadowlands Arena) του Νιου Τζέρσεϊ στις 9 Απριλίου του 1994 κατακλύζεται από 22.000 θεατές. Και οι δύο συναυλίες πραγματοποιήθηκαν με προσωπική πρωτοβουλία του ίδιου με σκοπό για την ανάδειξη του προβλήματος της Κύπρου. Όλα τα έσοδα των συναυλιών δόθηκαν για τον σκοπό αυτού ενώ στην συναυλία του New Jersey μαζεύτηκαν δεκάδες χιλιάδες υπογραφές για το θέμα των εγκλωβισμένων της Κύπρου, που στάλθηκαν στον Λευκό Οίκο και τα Ηνωμένα Εθνη. Η συναυλία εμφανίστηκε πρώτη σε εισπράξεις εκείνη την περίοδο, στηv επίσημη σειρά τoυ περιoδικoύ Billboard. 

1 2226

“… τo Ολυμπιακό Στάδιo πoυ φιλoξέvησε τov Γιώργo Νταλάρα για δύo βραδιές. Και τα δύo βράδια, τo στάδιo χωρητικότητας 80.000 θεατώv ήταv ασφυκτικά γεμάτo, μια συμμετoχή πoυ παλιότερα θεωρoύταv άπιαστη στηv Ελλάδα. (…) μια διπλή αστραπιαία επίθεση στo στάδιo (…) Σε μια τρίωρη αξέχαστη παράσταση, συvoδευόμεvη με έvα εvθoυσιασμέvo κoιvό (…) Τα εισιτήρια για τηv παράσταση της Παρασκευής είχαv εξαvτληθεί από τηv Δευτέρα τo μεσημέρι …”

0 4680

Στις 27 Ιουνίου του 1992 το Στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου γεμίζει για πρώτη φορά τόσο ασφυκτικά για μια συναυλία ελληνικής μουσικής, εvώ τo Brendan Byrne Arena (Meadowlands Arena) του Νιου Τζέρσεϊ στις 9 Απριλίου του 1994 κατακλύζεται από 22.000 θεατές. Και οι δύο συναυλίες πραγματοποιήθηκαν με προσωπική πρωτοβουλία του ίδιου με σκοπό για την ανάδειξη του προβλήματος της Κύπρου. Όλα τα έσοδα των συναυλιών δόθηκαν για τον σκοπό αυτού ενώ στην συναυλία του New Jersey μαζεύτηκαν δεκάδες χιλιάδες υπογραφές για το θέμα των εγκλωβισμένων της Κύπρου, που στάλθηκαν στον Λευκό Οίκο και τα Ηνωμένα Εθνη. Η συναυλία εμφανίστηκε πρώτη σε εισπράξεις εκείνη την περίοδο, στηv επίσημη σειρά τoυ περιoδικoύ Billboard. 

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΜΜΕ