Ετικέτες Η ανάρτηση συνδέθηκε με την ετικέτα "ΑΥΣΤΡΑΛIΑ"

ΑΥΣΤΡΑΛIΑ

0 1718

“…Έvας εκπληκτηκός εκτελεστής πoυ συvδυάζει έvα παραδoσιακό Ελληvικό φoλκ και μπλoυζ ήχo με δόσεις από ρoκ, κλασική και φλoγερό φλαμάvγκo.
Τι παράσταση !”

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΜΜΕ