Στίχοι: Παραδοσιακό
Μουσική: Παραδοσιακό
Εκτελέσεις:
Γιώργος Νταλάρας

E mmu sirni e καρντιά να σου μιλήσω
fre ci-ppu’vo κρατέρνο στη φζιχή
μα σου kanoscio fissa ‘n’es ta ammadia mmu
τσε ολο το pansieri mmu θωρρεί

Eleune t’ammaddia mm κα σε ρετσίνα
στο πέτο mmu γκραμμενη σε βαστώ
τσε passio νύφτα το mussai ssu t’orio
essi’puno, γελώντα, το θωρρώ

-R-
Ce ‘mpizzikata a fiddha της καρδιάς
ce termasi στο γιέμα μου βαστώ
mia sikka ca mu fei tin amilia
ste mu σκουριάζει ammaddia on e toro

Ce l termasi ce i sikka ce l lumera
μου σώζει ghiani esu manexo
ce quai momento fse su πάω ρωτώντα
sa ‘mbakkao fiure pu jerei νερό

ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

0 3155

0 7128

0 2176

0 5887