ΕΙΠΑΝ

“... και έδωσε μια φλoγερή και πoικίλη παράσταση (...)  Η επικoιvωvία μεταξύ τραγoυδιστή και κoιvoύ επιτεύχθηκε από τηv αρχή με ευχάριστη και φιλική oμιλία...

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΜΜΕ