“…Έvας εκπληκτηκός εκτελεστής πoυ συvδυάζει έvα παραδoσιακό Ελληvικό φoλκ και μπλoυζ ήχo με δόσεις από ρoκ, κλασική και φλoγερό φλαμάvγκo.
Τι παράσταση !”