Στον δίσκο «Μικρά Ασία» (1972) έκανε την πρώτη ουσιαστική εμφάνισή της η Χάρις Αλεξίου.