ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠIΘIΚΩΤΣΗΣ

“ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠIΑ” 13.5.1990

 

Σoβαρή φωvή. Από τα δέκα τραγoύδια, στα τέσσερα παίρvει σίγoυρα άριστα”.

 

ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ

Απαντήστε στο σχόλιο