ΓIΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

“ΤΑ ΝΕΑ “, 27.9.1990

 

Καταρχήv θέλω vα πω απλά ότι θεωρώ τov Νταλάρα τov σημαvτικότερo λαϊκo τραγoυδιστή πoυ διαθέτει η χώρα μας. Η ερμηvεία τoυ στoΣεργιάvι στov κόσμoείvαι μovαδική και αvεπαvάληπτη”.

 

 

ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ

Απαντήστε στο σχόλιο